Ochrana osobních údajů

Vaše údaje jsou u nás v dobrých rukou! Vaše údaje jsme povinni chránit a bereme toto pověření vážně. Udělejte si na toto prohlášení o ochraně osobních údajů čas a přesvědčte se o tom, proč Vaše údaje shromažďujeme a jakým způsobem je zpracováváme.

Osobní údaje, které nám poskytnete, zpracováváme tehdy, když používáte naši internetovou stránku, mobilní aplikaci nebo aplikaci, která byla vyvinuta jako softwarová aplikace pro používání smartphonů, tabletů nebo jiných mobilních přístrojů (dále jen „aplikace“), případně další aplikace, softwarové programy, digitální média či paměťová média.

Mějte na paměti, že byste si měli přečíst toto prohlášení o ochraně osobních údajů a směrnici o používání souborů cookie předtím, než budete používat naše služby nebo funkce.

Pokud neuvedete určité povinné údaje, může to znamenat, že nebude možné zpracovat Vaši registraci coby uživatele, anebo nebude možné používat určité funkce nebo služby našich internetových stránek.

Všeobecné zásady zpracování Vašich osobních údajů

Osobní údaje

Osobní údaje se na našich internetových stránkách shromažďují a zpracovávají jen tehdy, když tyto údaje uvedete z vlastní iniciativy, např. při registraci, dotazech, vytváření příspěvku do blogu. Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje se zohledněním jednoznačných ustanovení EU o ochraně osobních údajů pouze k účelům, které s Vámi byly dohodnuty prostřednictvím Vašeho souhlasu nebo jiného právního podkladu. Shromažďujeme pouze ty osobní údaje, které jsou potřebné pro provádění našich služeb či servisních a uživatelských výkonů nebo které jste nám dobrovolně poskytli. 

Osobní údaje jsou veškeré údaje, které se týkají určité identifikované nebo identifikovatelné osoby. Patří k nim Vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození nebo údaje o Vaší poloze.
Pokud s námi např. navážete kontakt e-mailem, ukládáme Vaše údaje z důvodu jejich zpracování. Vaše osobní údaje vymažeme tehdy, jakmile je již nepotřebujeme a/nebo vymazání nestojí v cestě žádné zákonné povinnosti o jejich archivaci.

Jako uživatel jste povinen nás ujistit o tom, že jsou uvedené osobní údaje pravdivé a správné a souhlasíte s tím, že nám oznámíte každou jejich změnu. Pokud nám poskytnete k dispozici osobní údaje třetích osob, musíte je o tom předem informovat a získat od nich pro poskytnutí těchto údajů souhlas pro účely, uvedené v odpovídajících úsecích tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Kategorie údajů, které zpracováváme:

a) Údaje, které nám poskytnete na základě vlastní iniciativy:

• údaje o uživateli (oslovení, jméno, titul, funkce, oddělení, název firmy, e-mailová adresa a adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, internetová adresa, žádaný způsob komunikace, bezpečnostní otázka a odpověď, fotografie);
• údaje o objektu, 
• Váš dotaz nebo žádost
• zda a jakým způsobem si přejete být informováni, 
• příspěvky do blogu a fotky, videonahrávky a hlasové nahrávky 

b) Údaje, které se automaticky sbírají:

• IP adresa (adresa internetového protokolu) používaná pro spojení Vašeho počítače s internetem;
• informace o počítači, přístrojích a spojení, jako je typ prohlížeče a jeho verze, operační systém, rozlišení obrazovky a mobilní platforma.
• Uniform Resource Locator („URL“), údaje o Vaší digitální stopě včetně data a času Vámi sledovaného nebo hledaného obsahu a URL, který Vás na tuto službu odkázal.

Za jakými účely Vaše osobní údaje zpracováváme:

Údaje, které jste nám poskytli, používáme pouze v souvislosti s newslettery, pro informace prostřednictvím blogových příspěvků, tisková prohlášení, zasílání novinek o společnosti, aktuálních informací a pozvánek na akce (dále také zkráceně označované souhrnným pojmem „oznámení“), pro zodpovězení Vašich dotazů a požadavků týkajících se např. obchodních ploch, portfolia atd., pro uzavírání smluv a pro technickou správu a pouze na vyžádání rakouských úřadů je poskytujeme v rámci patřičných soudních nebo úředních jednání.

Za účelem navázání kontaktu s Vámi prostřednictvím e-mailu nebo srovnatelného způsobu elektronické komunikace, jako jsou push zprávy u aplikací atd., dochází z důvodů aktualizace nebo poskytnutí informací ke zpracování údajů v souvislosti s funkcemi, výrobky nebo bezpečnostními aktualizacemi softwaru, je-li to nutné pro dosažení daného účelu.

Abychom mohli splnit účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, je za určitých okolností nutné, aby IMMOFINANZ a taktéž určité další společnosti skupiny IMMOFINANZ zpracovávaly Vaše osobní údaje, pokud se týkají daného účelu.

Svým souhlasem s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů nám poskytnete výslovné svolení se zpracováním svých osobních údajů ke zde uvedeným účelům a jejich poskytnutí společnostem skupiny IMMOFINANZ a/nebo subdodavatelům také mimo oblast Evropského hospodářského prostoru. 

Kdo zpracovává údaje z našeho pověření: 

Vaše údaje se ukládají do naší zákaznické databáze. Tuto databázi provozuje společnost Oracle Austria GmbH (Oracle) coby zpracovatel, který zpracovává Vaše údaje výhradně na základě našeho pověření a dle našich pokynů. Společnost Oracle je certifikovaná na základě takzvaného bezpečnostního štítu soukromí EU-USA Privacy Shield coby bezpečná společnost v souvislosti se zpracováním osobních údajů a při plnění zakázek uplatňuje také subzpracovatele v zemích mimo Evropskou unii. Společnost Oracle a její subzpracovatelé podléhají našim smluvním podmínkám a jsou povinni zaručit dostatečnou ochranu Vašich údajů podle ustanovení o ochraně osobních údajů EU také pro oblasti, které nejsou chráněny bezpečnostním štítem EU-USA Privacy Shield.

Společnost Primeone business solutions GmbH („primeone“) má coby zpracovatel v rámci provádění servisních služeb a údržby přístup ke shromážděným údajům. Upozorňujeme, že Vaše osobní údaje přitom zůstávají uloženy u nás a že nedochází k fyzickému přenášení údajů. 

Přístup k nashromážděným údajům má také společnost Goldbach Interactive Austria GmbH („Goldbach“) coby zpracovatel v rámci průběžné péče o naše internetové stránky. Také společnost Goldbach je smluvně vázána k dodržování dostatečné ochrany Vašich údajů.

Vaše osobní údaje jsou předávány třetím stranám jen tehdy, když to vyžaduje zpracování Vašeho dotazu nebo požadavku. Máte právo svůj souhlas tímto udělený kdykoli odvolat; toto odvolání souhlasu platí od okamžiku odvolání.

Newslettery, oznámení prostřednictvím blogových příspěvků, tiskové zprávy, aktuality o společnosti, aktuální informace a pozvánky na akce Vám zasíláme e-mailem nebo jinou elektronickou cestou jen tehdy, když jste s tím souhlasili. Svůj výše uvedený souhlas můžete kdykoliv vznést námitku bez uvedení důvodů zrušit prostřednictvím internetového formuláře na stránce https://www.immofinanz.com/dsgvo nebo písemně na adrese

IMMOFINANZ AG 
z.H. Datenschutzkoordinator 
Wienerbergstraße 11
1100 Vídeň, Rakousko 

případně přes odkaz uvedený v objednaném newsletteru.

Cookies 

Na různých místech našich internetových stránek se používají soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které náš server ukládá na pevný disk Vašeho počítače prostřednictvím prohlížeče a které uživatele při opětovném použití dané stránky opět rozeznají. Cookies používáme k tomu, abychom zlepšili uživatelskou přívětivost a bezpečnost našich internetových stránek. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby bylo před použitím internetových stránek zapotřebí udělení Vašeho souhlasu s použitím cookies, anebo abyste jejich používání všeobecně zablokovali. V případě deaktivace cookies může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Sociální sítě 

Spolupracujeme s různými sociálními sítěmi. Při použití této služby se Váš prohlížeč automaticky spojí s danou sítí a přenese Vaši IP adresu a také další informace, jako např. cookies, pokud jste danou platformu navštívili již v minulosti. Tomuto přenosu bráníme, jak je to jen možné, dokud ovšem s jednou z těchto platforem skutečně nekomunikujete Vy sami. Kliknutím na odpovídající symbol (např. logo Twitteru) potvrdíte, že jste připraveni se zvolenou platformou (v tomto případě Twitter) komunikovat, a že tudíž budou Vaše informace, jako je Vaše IP adresa, přeneseny této sociální síti.

Naše internetová stránka používá stránku www.facebook.com, provozovanou společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko. Pluginy jsou označeny uvedeným znakem nebo doplňkem.

Plugin vytváří přímé spojení mezi prohlížečem a servery Facebooku. Na druh a rozsah údajů, které plugin přenáší na servery Facebooku, nemáme žádný vliv.

Plugin informuje Facebook o tom, že jste jako uživatel navštívil naše internetové stránky. Je přitom možné, že bude uložena Vaše IP adresa. Pokud jste během návštěvy naší internetové stránky přihlášeni prostřednictvím svého účtu na Facebooku, pak se s ním dané informace spojí. Pokud používáte funkce modulu plugin, budou patřičné informace přeneseny také na Facebook.

Chcete-li zabránit tomu, aby Facebook spojil tyto informace s Vaším účtem na Facebooku, odhlaste se prosím před návštěvou naší stránky z Facebooku. Účel a rozsah získávání údajů a jejich další zpracování a používání společností Facebook a taktéž související práva a možnosti nastavení na ochranu Vašeho soukromí najdete v pokynech o ochraně osobních údajů Facebooku na následujícím odkazu: www.facebook.com/about/privacy.

Naše internetová stránka používá stránku www.linkedIn.com provozovanou společností LinkedIn Ireland Unlimited Company., Wilton Place, Dublin 2, Irsko. Pluginy jsou označeny uvedeným znakem nebo doplňkem. Když navštívíte internetové stránky, které zobrazí naše pluginy nebo které obsahují cookies, anebo když se přihlásíte u služeb třetích stran prostřednictvím svého účtu na LinkedIn, obdržíme o tom údaje.

Plugin vytváří přímé spojení mezi prohlížečem a servery LinkedIn. Na druh a rozsah údajů, které plugin přenáší na servery LinkedIn, nemáme žádný vliv.

Plugin informuje LinkedIn o tom, že jste jako uživatel navštívil naše internetové stránky. Je přitom možné, že bude uložena Vaše IP adresa. Jste-li během návštěvy na naší internetové stránce přihlášeni ve svém účtu v LinkedIn, pak se s ním uvedené informace spojí, stejně jako když se k našim službám přihlásíte svým účtem v LinkedIn.

Účel a rozsah získávání údajů a jejich další zpracování a používání společností LinkedIn a taktéž související práva a možnosti nastavení na ochranu Vašeho soukromí najdete v pokynech o ochraně osobních údajů LinkedIn na následujícím odkazu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Náš web používá stránky https://www.xing.com a https://www.kununu.com, které provozuje společnost XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo. Pluginy jsou označeny uvedeným znakem nebo doplňkem.

Plugin vytváří přímé spojení mezi prohlížečem a servery XING. Na druh a rozsah údajů, které plugin přenáší na servery XING, nemáme žádný vliv.

Plugin informuje XING o tom, že jste jako uživatel navštívil naše internetové stránky. Je přitom možné, že bude uložena Vaše IP adresa. Účel a rozsah získávání údajů a jejich další zpracování a používání společností XING a taktéž související práva a možnosti nastavení na ochranu Vašeho soukromí najdete v pokynech o ochraně osobních údajů XING na následujícím odkazu: https://privacy.xing.com/

Náš web používá stránku www.twitter.com provozovanou společností Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irsko. Pluginy jsou označeny uvedeným znakem nebo doplňkem.

Plugin vytváří přímé spojení mezi prohlížečem a servery Twitter. Na druh a rozsah údajů, které plugin přenáší na servery Twitter, nemáme žádný vliv. 

Plugin informuje Twitter o tom, že jste jako uživatel navštívil naše internetové stránky. Je přitom možné, že bude uložena Vaše IP adresa. Účel a rozsah získávání údajů a jejich další zpracování a používání společností Twitter a taktéž související práva a možnosti nastavení na ochranu Vašeho soukromí najdete v pokynech o ochraně osobních údajů Twitteru na následujícím odkazu: https://twitter.com/privacy.
Náš web používá stránku https://accounts.google.com provozovanou společností Google LLC („Google“), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. PPlugin je označen uvedeným znakem nebo doplňkem.

Plugin vytváří přímé spojení mezi prohlížečem a servery Googlu. Na druh a rozsah údajů, které plugin přenáší na servery Googlu, nemáme žádný vliv.

Plugin informuje Google o tom, že jste jako uživatel navštívil naše internetové stránky. Je přitom možné, že bude uložena Vaše IP adresa. Účel a rozsah získávání údajů a jejich další zpracování a používání společností Google a taktéž související práva a možnosti nastavení na ochranu Vašeho soukromí najdete v pokynech o ochraně osobních údajů společnosti Google na následujícím odkazu: https://policies.google.com/privacy.

Google Analytics, Google AdWords a retargeting

Internetové stránky IMMOFINANZ používají Google AnalyticsGoogle AdWords a retargeting, internetové služby pro účely analýzy společnosti Google Inc. („Google“), 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá textové soubory „cookies“, které se ukládají na Vašem počítači a umožňují analýzu používání internetových stránek. 

Google AdWords používá textové soubory „cookies“ a tím také sledování konverzí (conversion tracking) a remarketingové kódy. Jakmile kliknete na reklamu od Googlu, Google AdWords uloží cookie pro sledování konverzí, když. 
U retargetingu jsou současně zapojeny třetí společnosti. Služby společnosti Immofinanz AG využívají také takzvaný retargeting software. Tato technologie umožňuje, aby byli uživatelé osloveni prostřednictvím reklamy také na jiných internetových stránkách. Uživateli tak lze poskytnout reklamu založenou na jeho zájmech. 

Informace vytvořené a shromažďované použitím souborů cookie o využívání internetových stránek (včetně Vaší IP adresy) se zpravidla přenášejí na servery společnosti Google do USA a tam se ukládají. V případě aktivování funkce anonymizace IP adres na těchto internetových stránkách se Vaše IP adresa společností Google předem zkrátí v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech se na server Googlu v USA přenáší celá IP adresa a zkracuje se až tam. Společnost Google používá tyto informace z pověření provozovatele k tomu, aby vyhodnotila Vaše využívání těchto internetových stránek, sestavila zprávy o aktivitách týkajících se těchto internetových stránek a aby poskytla provozovateli stránek další služby související s využitím těchto internetových stránek a internetu. IP adresa, přenesená Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics, Google AdWords a retargetingu se nespojuje s jiným údaji Googlu. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; chceme Vás ale upozornit na to, že v tomto případě nebudete moct využívat všechny funkce internetových stránek společnosti IMMOFINANZ v plném rozsahu. Internetové stránky IMMOFINANZ používají rovněž funkci Analytics User-ID pro sledování interakcí. User-ID se navíc anonymizuje a šifruje a nespojuje se s dalšími údaji.

Společnost Google používá tyto informace, aby vyhodnotila využívání naší internetové stránky, aby sestavila zprávy o aktivitách na internetových stránkách a poskytla nám další služby související s využitím internetových stránek a využitím internetu. Z těchto důvodů máme také oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. IP adresa, přenesená Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics, Google AdWords a retargetingu se nespojuje s jiným údaji společnosti Google.

Na stránce Googlu můžete deaktivovat zobrazování reklamy a přizpůsobit inzeráty tak, že si otevřete nastavení inzerátů na tomto odkazu: https://adssettings.google.com/anonymous.

Navíc můžete zabránit shromažďování údajů u společnosti Google, prováděnému prostřednictvím cookies a vztahujícímu se k Vašemu využívání našich internetových stránek (vč. Vaší IP adresy) a taktéž dalšímu zpracování těchto údajů společností Google tak, že si na následujícím odkaze stáhnete a nainstalujete patřičný přídavný doplněk programu (add-on) pro svůj prohlížeč. Alternativně zabráníte kliknutím na tento odkaz tomu, aby o Vás společnost Google v rámci této internetové stránky shromažďovala údaje. Váš prohlížeč tudíž musí ukládání cookies za tímto účelem zásadně povolit. Provádíte-li pravidelný výmaz svých cookies, pak je při každé návštěvě této internetové stránky potřeba kliknout na tento odkaz. Další informace o používání údajů společností Google najdete zde: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de a https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Upozornění týkající se zpráv a udílení souhlasu

Pokud vyslovíte souhlas s odběrem newsletteru, zasíláním upozornění na blogové příspěvky, zasíláním tiskových oznámení, novinek o společnosti, aktuálních informací a pozvánek na akce, budeme Vás různým způsobem, jako např. e-mailem, dalšími srovnatelnými elektronickými komunikačními prostředky (jako SMS atd.) a push zprávami informovat o našich produktech a službách za předpokladu, že jste tato upozornění na svém mobilním přístroji aktivovali.

Registrace newsletteru, blogu a akcí 

Zasíláme oznámení jen na základě zákonného povolení nebo s Vaším souhlasem. Svou registrací na odběr newsletteru, blogu, předplatného blogu, tiskových oznámení, novinek o společnosti, aktuálních informací, informací o akcích nebo dotazem nám poskytnete údaje o Vašem oslovení, jménu, titulu, e-mailové adrese a adrese a souhlasíte s tím, abychom tyto Vaše osobní údaje a další přenesené informace a příspěvky zpracovali a mohli Vám posílat newsletter a oznámení o nových blogových příspěvcích o produktech a službách, zprávy, videa, potvrzení o přihlášení a odpovědi na Vaše dotazy nebo vyjádření k Vašim požadavkům a odpovídajícím způsobem je zpracovali. 

Pokud jste se k odběru našeho newsletteru registrovali jako novinář, souhlasili jste tím se zpracováním svých osobních údajů, konkrétně jména a příjmení, e-mailové adresy, redakce, adresy redakce a telefonního čísla svého služebního mobilu, za účelem zasílání novinek o společnosti, aktuálních informací a pozvánek k akcím.

Double-opt-in a protokolování

Přihlášení k odběru našeho newsletteru, oznámení o blogových příspěvcích, tiskových oznámení, zasílání novinek o společnosti, aktuálních novinek a pozvánek na akce se provádí způsobem zvaným double-opt-in. Po přihlášení obdržíte e-mail, ve kterém Vás žádáme o potvrzení Vaší přihlášky. Tohoto potvrzení je zapotřebí, abychom zabránili přihlášení pomocí cizí e-mailové adresy.
Protokolujeme přihlášení k odběru newsletteru, oznámení o blogových příspěvcích, tiskových oznámení, zasílání novinek o společnosti, aktuálních informací a pozvánek na akce, abychom mohli proces přihlášení doložit podle odpovídajících právních požadavků. Toto zahrnuje údaj o okamžiku potvrzení přihlášení a IP adresu.

Shromažďování údajů pro účely statistiky a analýzy

Náš newsletter nebo naše oznámení obsahují soubory velikosti pixelu, které se při otevření načtou ze serveru. V rámci tohoto procesu se shromažďují nejprve technické informace, jako jsou informace o prohlížeči a Vašem systému, Vaše IP adresa a okamžik otevření stránky. Tyto informace se používají k technickému zlepšení služeb založenému na technických datech nebo cílových skupinách a na Vašich čtecích návycích a pomocí míst, z nichž jste na stránku vstoupili (stanovení je možné pomocí IP adresy) nebo pomocí času přístupu na stránku.

Ke shromažďování údajů pro statistické účely patří také zjištění, zda byly newslettery nebo oznámení otevřeny, kdy byly otevřeny a které odkazy byly odkliknuty. Tato vyhodnocení používáme z toho důvodu, abychom rozpoznali čtecí návyky našich uživatelů a mohli podle toho patřičně zlepšit obsah našich newsletterů a oznámení. Nepozorujeme jednotlivé uživatele.

Odhlášení/zrušení

Odběr našeho newsletteru nebo ostatních našich oznámení můžete kdykoliv odhlásit. Odkaz na odhlášení oznámení najdete na konci každého oznámení. Můžete nám také kdykoliv bez uvedení důvodů zaslat internetový formulář, který najdete na stránce https://www.immofinanz.com/dsgvo nebo dopis poštou. Vaše údaje, které jsme zpracovali v souvislosti s odesíláním těchto oznámení, poté vymažeme.

Právní podklady

Zasílání newsletteru, oznámení o blogových příspěvcích, zprávy, videa, potvrzení o přihlášce a odpovědi na Vaše dotazy nebo vyjádření k Vašim požadavkům probíhají na základě Vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) a odst. 7 GDPR. Je-li zpracování Vašeho dotazu nebo Vaší registrace potřebné pro splnění přípravných smluvních opatření nebo smlouvy s námi nebo jiné společnosti skupiny IMMOFINANZ, pak se zpracování Vašich osobních údajů provádí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Shromažďování údajů pro statistické účely a analýzy a rovněž protokolování procesu přihlášení probíhá na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Bezpečnost údajů


Uskutečnili jsme patřičná technická a organizační opatření, abychom mohli chránit Vaše údaje před nepovoleným, protiprávním nebo i náhodným přístupem, zpracováním, použitím, manipulací, ztrátou nebo zničením.

I přes veškeré naše úsilí nelze vyloučit, aby Vaše informace, které nám prostřednictvím internetu poskytnete, neviděly jiné osoby a nevyužily je. Mějte na paměti především to, že nezakódované e-maily, které se posílají internetem, nejsou dostatečně chráněny před neoprávněným přístupem třetích stran. Proto Vám pro odesílání důvěrných informací doporučujeme využít poštovní služby.

Externí odkazy

Naše internetové stránky obsahují odkazy na jiné internetové stránky. Za externí odkazy nepřebíráme žádnou záruku i přes pečlivou kontrolu jejich obsahu, protože obsah a provoz internetových stránek třetích stran nemůžeme ovlivnit.

Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

Při změnách právní situace, resp. služeb, servisních služeb a výkonů pro uživatele budeme naše prohlášení o ochraně osobních údajů odpovídajícím způsobem aktualizovat. Pokud se budou tyto změny týkat také souhlasů poskytnutých uživateli, budou změny provedeny pouze s jejich předchozím souhlasem.

Doba uložení


Vaše údaje budeme mít uloženy jen tak dlouho, dokud to bude nezbytné pro dané účely , kvůli nimž Vaše údaje ukládáme, nebo až do okamžiku, kdy svůj souhlas zrušíte. Pro účely zákaznické podpory a marketingu (informace o našich službách, výherních soutěžích, dotaznících spokojenosti, případech stahování výrobků z trhu atd.) v rámci plnění smluv, které jsme s Vámi uzavřeli, se Vaše údaje ukládají po dobu trvání našeho obchodního vztahu a zásadně po dobu dalších třech let po ukončení tohoto obchodního vztahu. V této souvislosti se ale také musí zohlednit skutečnost, že se smlouvy a další dokumentace vyplývající z našeho obchodního vztahu musí podle předpisů daňového práva zásadně archivovat po dobu sedmi let (§ 132 spolkového zákona upravujícího řízení ve věcech dávek, něm. BAO). V jednotlivých případech, např. v případě zahájených úředních nebo soudních jednání, je nutné, aby byly Vaše údaje uloženy déle.

Uložení informací o uživatelích 

Nejsme povinni k náhradě ztráty nebo škody, které vyplynou z oprávněného výmazu nebo neuložení informací, komunikací nebo dalších informací o uživateli.

Za způsobení škod, které vzniknou pověřenci pro ochranu osobních údajů nebo třetí straně na základě nesprávných, nepřesných nebo neúplných údajů ve formulářích, zodpovídá výhradně uživatel.

Vaše práva uživatele a příjemce oznámení


Jako uživatel internetových stránek a příjemce vyžádaných oznámení máte právo na předložení informací o Vašich osobních údajích, které zpracováváme. Dále máte právo na opravu, přenos údajů, vznesení námitky, omezení zpracování a zablokování nebo výmaz nesprávných, příp. nepřípustných zpracovaných údajů.

Kdykoliv máte právo na to, abyste udělený souhlas se zpracováním svých osobních údajů odvolali. V důsledku toho již v budoucnu nebudeme moci pokračovat ve zpracování údajů, které nám byly v rámci tohoto souhlasu poskytnuty.

Pokud budou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f) GDPR, máte právo na vznesení námitky podle čl. 21 GDPR proti zpracování svých osobních údajů, pokud pro to existují důvody, které vyplývají z Vaší zvláštní situace.

Svou žádost ohledně uplatnění Vašich práv nám můžete doručit pomocí online formuláře na stránce https://www.immofinanz.com/dsgvo nebo písemně na adresu

IMMOFINANZ AG 
zH Datenschutzkoordinator 
Wienerbergstraße 11
1100 Wien, Rakousko.

Vaše požadavky týkající se Vašich dotčených práv podle GDPR budou splněny bez zbytečného odkladu, v každém případě v průběhu jednoho měsíce po doručení Vaší žádosti. Tato lhůta může být prodloužena o další dva měsíce, je-li to s ohledem na komplexní situaci a počet žádostí potřebné.

Pokud se domníváte, že došlo zpracováním Vašich osobních údajů k porušení platného práva na ochranu osobních údajů nebo že byly určitým způsobem porušeny Vaše nároky na ochranu Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u orgánu dozoru. V Rakousku je za to odpovědný Úřad na ochranu osobních údajů.

Stav květen 2018