Polityka prywatności

1

A. POLITYKA PRYWATNOŚCI


Państwa dane są u nas, w firmie Immofinanz AG, Wienerbergstrasse 9, 1100 Wiedeń (dalej „Immofinanz”, „my”) w bezpiecznych rękach. Zależy nam na ochronie Państwa danych i poważnie traktujemy to zadanie. Dlatego też przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony, zgodnego z prawem traktowania i poufności danych osobowych, a także bezpieczeństwa danych, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”), austriackiej ustawy telekomunikacyjnej („TKG”) oraz obowiązującej ustawy o ochronie danych („DSG”). Prosimy, aby poświęcili Państwo trochę czasu na przeczytanie niniejszego oświadczenia o ochronie danych i dowiedzieli się, dlaczego zbieramy Państwa dane i jak je przetwarzamy, gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe www.immofinanz.com, https://myhive-offices.com, https://www.stop-shop.com, https://vivo-shopping.com, korzystają z aplikacji, innych programów, mediów cyfrowych lub nośników danych („usługi”).
Jeśli nie podadzą Państwo pewnych obowiązkowych informacji, może to oznaczać, że Państwa rejestracja jako użytkownika nie będzie mogła zostać przetworzona lub że nie będą mogli Państwo korzystać z niektórych funkcji lub usług serwisu.

1. Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej?


1.1. Dane dostępowe i pliki dziennika

Kiedy korzystają Państwo z naszych usług, tj. uzyskują dostęp do odpowiedniego serwera, przetwarzamy Państwa następujące dane:
•  adres protokołu internetowego („IP”) wykorzystywany do łączenia komputera z Internetem;
•  informacje o komputerze, urządzeniu i połączeniu, takie jak rodzaj i wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu i platforma mobilna;
•  jednolity lokalizator zasobów („URL)”;
•  dane o sekwencji uruchamianych łączy, w tym datę i godzinę treści przeglądanej lub wyszukiwanej usługi oraz adres URL, który przekierował Państwa do tej usługi.

Dane te są generowane automatycznie przez nasze serwery, gdy korzystają Państwo z naszych usług i są wymagane, abyśmy mogli świadczyć Państwu wymagane usługi. Pliki dziennika serwera przetwarzamy zatem tylko po to, aby móc zapewnić Państwu przyjazną dla użytkownika i bezpieczną stronę internetową oraz powiązane usługi (np. w celu badania nadużyć lub oszustw). Takie przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

1.2. Dane kontaktowe

Jeśli skontaktują się Państwo z nami (np. za pomocą e-maila, formularza internetowego lub telefonicznie), np. w celu otrzymania oferty najmu, będziemy przetwarzali podane przez Państwa dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy oraz treść zapytania. Dane te są niezbędne do przetworzenia Państwa zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi. Przetwarzanie to jest zatem przeprowadzane w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych (przedumownych) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2


1.3. Rejestracja

Rejestracja jest wymagana, jeśli zamierzają Państwo komentować nasze posty na blogu. W tym celu przetwarzamy Państwa imię i nazwisko, adres e-mailowy i preferencje dotyczące powiadomień. Takie przetwarzanie jest konieczne w celu zapewnienia Państwu osobistego konta i zapobieżenia niewłaściwemu wykorzystaniu funkcji komentowania. Odbywa się zatem zarówno w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych (przedumownych) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak i na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


1.4. Zamawianie sprawozdań finansowych

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo zamówić wysyłaną pocztą drukowaną wersję naszych sprawozdań finansowych. W tym celu przetwarzamy Państwa imię i nazwisko, adres e-mail i adres pocztowy. Mogą Państwo wybrać, czy chcą Państwo otrzymać sprawozdanie finansowe, czy ma ono być regularne doręczane. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych jest niezbędne do dostarczenia sprawozdania, a tym samym służy wypełnieniu naszych zobowiązań umownych (przedumownych).

1.5. Newsletter

Istnieją różne opcje subskrypcji naszych newsletterów. Podane w tym celu dane osobowe przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
•  Jeśli rejestrują się Państwo na naszego newslettera lub bloga za pośrednictwem strony internetowej, przetwarzamy Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mailowy w celu wysyłania Państwu drogą e-mailową newsletterów i powiadomień o nowych wpisach na blogu dotyczących produktów i usług IMMOFINANZ.

•  Jeśli zarejestrowali się Państwo na naszego newslettera przy okazji prezentacji dla prywatnych inwestorów i podali nam swój adres, imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mailowy i adres, będziemy przetwarzać te dane w celu wysyłania e-mailem informacji prasowych, sprawozdań, postów na blogu i filmów.

•  Jeśli zarejestrowali się Państwo na naszego newslettera jako dziennikarz, będziemy przetwarzać Państwa imię i nazwisko, adres e-mailowy, redakcję, adres redakcji i służbowy numer telefonu komórkowego w celu wysyłania Państwu wiadomości korporacyjnych, wiadomości bieżących i zaproszeń na wydarzenia drogą e-mailową, sms-em lub pocztą tradycyjną, lub w celu kontaktu telefonicznego.

•  Jeśli zarejestrowali się Państwo na naszego newslettera jako inwestor, będziemy przetwarzać Państwa imię i nazwisko, adres e-mailowy, firmę, stanowisko, adres służbowy, służbowy numer telefonu komórkowego i informacje o ostatnim spotkaniu z przedstawicielami IMMOFINANZ w celu wysyłania Państwu wiadomości korporacyjnych, wiadomości bieżących i

3


zaproszeń na wydarzenia drogą e-mailową, sms-em lub pocztą tradycyjną, lub w celu kontaktu telefonicznego.

Rejestracja na wyżej wymienione newslettery odbywa się w ramach tak zwanego procesu „double opt-in” (podwójnego wyrażenia zgody). Dlatego po rejestracji otrzymają Państwo wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby zapobiec nadużyciom, w szczególności rejestracji przez osoby trzecie.
Odnotowujemy rejestracje, aby móc zweryfikować ten proces zgodnie z wymogami prawnymi. W tym celu przetwarzamy czas potwierdzenia i adres IP.


Newslettery zawierają pliki o rozmiarze piksela, które są pobierane z serwera w momencie ich otwierania. Podczas pobierania gromadzone są informacje techniczne, takie jak przeglądarka i system operacyjny, a także adres IP i godzina pobrania. Informacje te są wykorzystywane do technicznego ulepszania usług w oparciu o dane techniczne lub grupy docelowe oraz Państwa zachowania czytelnicze, na podstawie lokalizacji dostępu (którą można określić za pomocą adresu IP) lub czasów dostępu.


Zbieranie danych statystycznych obejmuje również analizę, czy newslettery są otwierane, a jeśli tak, to kiedy i na jakie linki klika użytkownik. Informacje te wykorzystujemy w celu identyfikacji nawyków czytelniczych naszych użytkowników i aby móc odpowiednio ulepszać treść naszych newsletterów i powiadomień. Nie monitorujemy indywidualnych użytkowników.


Mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji naszych newsletterów lub innych powiadomień ze skutkiem na przyszłość. Link do anulowania subskrypcji powiadomień znajduje się na końcu każdego powiadomienia. Mogą Państwo również skontaktować się z nami w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, korzystając z formularza internetowego do pobrania pod adresem https://immofinanz.com/en/gdpr lub wysyłając list pocztą.


2. Komu zostaną przekazane Państwa dane?

Państwa dane osobowe przekazujemy następującym zewnętrznym usługodawcom (podmiotom przetwarzającym), którzy wspierają nas w świadczeniu naszych usług:
•  dostawcy usług IT i/lub dostawcy rozwiązań w zakresie hostingu danych lub podobnych usług;
•  inni dostawcy usług, dostawcy narzędzi i rozwiązań programowych, którzy również wspierają nas w świadczeniu naszych usług i działają w naszym imieniu;
•  spółki z grupy kapitałowej i spółki powiązane z Immofinanz AG w rozumieniu par. 189a Z8 austriackiego kodeksu handlowego (UGB), do celów wewnętrznych grupy.

Wszystkie nasze podmioty przetwarzają Państwa dane wyłącznie w naszym imieniu i w oparciu o nasze instrukcje, tak abyśmy mogli udostępniać Państwu naszą ofertę.


Ponadto Państwa dane osobowe przekazujemy w niezbędnym zakresie następującym odbiorcom (osobom odpowiedzialnym):

4


•  wszelkie osoby trzecie uczestniczące w świadczenie usług na Państwa rzecz w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych (np. dostawcy usług kurierskich);
•  zewnętrzne osoby trzecie w zakresie niezbędnym dla naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. biegli rewidenci i doradcy podatkowi, towarzystwa ubezpieczeniowe w przypadku roszczenia ubezpieczeniowego, przedstawiciele prawni w razie wypadku);
•  władze i inne podmioty publiczne w zakresie wymaganym przez prawo (np. organy podatkowe).

3. Bezpieczeństwo danych

Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa dane przed nieuprawnionym, nielegalnym lub przypadkowym dostępem, przetwarzaniem, wykorzystaniem, manipulacją, utratą lub zniszczeniem. Ponadto zarówno my, jak i nasi pracownicy jesteśmy zobowiązani do zachowywania danych w tajemnicy.


Pomimo wszystkich podjętych przez nas środków nie można wykluczyć, że informacje, które przekazują nam Państwo przez internet, będą przeglądane i zostaną wykorzystane przez inne osoby. W szczególności należy pamiętać, że niezaszyfrowane wiadomości e-mail wysyłane za pośrednictwem internetu nie są wystarczająco chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Dlatego zalecamy przesyłanie poufnych informacji pocztą.

4. Zmiana polityki prywatności

W przypadku zmiany sytuacji prawnej lub obowiązków, usług i korzyści dla użytkownika zaktualizujemy odpowiednio oświadczenie o ochronie danych. Jeżeli zmiany będą miały wpływ również na zgody wyrażone przez użytkowników, zostaną wprowadzone wyłącznie za ich uprzednią zgodą.


5. Okres przechowywania

Będziemy przechowywać Państwa dane tylko przez okres niezbędny do celów, dla których je zgromadziliśmy.
Dane związane z zapytaniami przechowujemy przez sześć miesięcy, tak by móc odpowiedzieć na wszelkie zapytania. W celach obsługi klienta i celach marketingowych Państwa dane będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody lub przez trzy lata od ostatniego kontaktu. Dane związane z naszymi relacjami biznesowymi są przechowywane zgodnie z korporacyjnymi i ustawowymi obowiązkami przechowywania danych wynikającymi z prawa podatkowego.


Ponadto przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres wykraczający poza podane okresy przechowywania tak długo, jak długo można dochodzić roszczeń prawnych wynikających z relacji między Państwem a nami lub do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia konkretnego incydentu lub sporu prawnego. Takie dłuższe okresy przechowywania mają na celu ochronę naszych uzasadnionych interesów w zakresie dochodzenia, wyjaśniania i obrony roszczeń prawnych.

5


6. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do otrzymania informacji, które z Państwa danych osobowych przetwarzamy, a także do sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych oraz do przeniesienia danych, pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na realizację umowy. Przysługuje Państwu ponadto prawo sprzeciwu, jeśli wynika to z Państwa szczególnej sytuacji. Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych, mogą Państwo w każdej chwili wycofać tę zgodę nieodpłatnie, bez podania przyczyn i ze skutkiem na przyszłość.


Mogą Państwo przesłać nam swoje zgłoszenie w celu dochodzenia swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, na przykład za pośrednictwem formularza do pobrania pod adresem https://immofinanz.com/en/gdpr lub pisząc na adres


Immofinanz AG
Do wiadomości Inspektora Ochrona Danych
Wienerbergstrasse 9
1100 Wiedeń, Austria.


Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych lub że zostało w jakikolwiek inny sposób naruszone Państwa prawo do ochrony danych, są Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Austrii odpowiada za to organ ds. ochrony danych (Barichgasse 40-42, 1030 Wiedeń).

Stan na kwiecień 2021 r.