Polityka prywatności

U nas Twoje dane są bezpieczne! Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twoich danych i poważnie podchodzimy do tego zadania. Prosimy o poświęcenie czasu na zapoznanie się z treścią niniejszej polityki prywatności i zrozumienie, dlaczego gromadzimy Twoje dane i w jaki sposób je przetwarzamy.

Przetwarzamy dane osobowe udostępnione nam przez Ciebie podczas korzystania z naszych stron internetowych, aplikacji mobilnej lub aplikacji, jakie zostały opracowane w formie programu do stosowania na smartfonach, tabletach lub innych urządzenia mobilnych (zwane dalej „aplikacjami”), innych aplikacji, oprogramowania, mediów cyfrowych lub nośników zapisu danych.

Ważna informacja: zanim skorzystasz z oferowanych przez nas usług i funkcji, musisz zapoznać się z treścią niniejszej polityki prywatności oraz polityki plików cookie.

Pominięcie niektórych obowiązkowych danych może oznaczać, że Twoja rejestracja jako użytkownika nie będzie mogła być przetwarzana lub że nie będziesz mógł skorzystać z określonych funkcji lub usług dostępnych na stronie internetowej.

Ogólne zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

Dane osobowe


Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na naszej stronie internetowej tylko wówczas, gdy informacje te są aktywnie udostępniane, np. podczas rejestracji, zadawania pytań, tworzenia wpisów na blogu. Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, które obowiązują na terytorium Unii Europejskiej, wyłącznie w celach uzgodnionych z Tobą, jeśli istnieje inna podstawa prawna lub jeśli wyraziłeś na to swoją zgodę. Gromadzimy wyłącznie takie dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia naszych usług i zapewnienia obsługi użytkownika lub które dobrowolnie nam udostępniłeś.

Dane osobowe to wszelkie informacje, szczegółowe dane odnoszące się do konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Należą do nich na przykład: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, data urodzenia lub lokalizacja.
Jeżeli na przykład skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, zapiszemy Twoje dane, aby móc przetworzyć otrzymane zapytanie. Twoje dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko nie będą potrzebne i/lub jeżeli ich usunięcie nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek wymogów ustawowych.

Ty, jako użytkownik, gwarantujesz, że wszelkie podane dane osobowe są prawdziwe i prawidłowe, oraz zgadzasz się powiadomić nas o każdej zmianie przedmiotowych informacji. Jeżeli udostępnisz nam dane osobowe należące do stron trzecich, musisz z wyprzedzeniem poinformować o tym fakcie osoby zainteresowane i uzyskać ich zgodę na udostępnienie rzeczonych informacji do celów określonych we właściwych częściach niniejszej polityki prywatności.

Kategorie przetwarzanych przez nas danych:

a) Dane udostępniane przez Ciebie w ramach realizowanych przez siebie działań:

• dane użytkownika (tytuł, imię i nazwisko, tytuł naukowy, funkcja, dział, nazwa firmy, adres poczty elektronicznej i adres zamieszkania, adres pocztowy, numer telefonu, adres internetowy, preferencje dotyczące komunikacji, pytanie zabezpieczające oraz odpowiedź, zdjęcia),
• informacje obiektowe, 
• Twoje zapytania lub prośby,
• czy i jakie powiadomienia chcesz otrzymywać, 
• posty umieszczane na blogach i zdjęcia, nagrania wideo i audio. 

b) Dane, jakie są gromadzone automatycznie:

• adres protokołu internetowego („IP”) używany do połączenia komputera z internetem;
• informacje o komputerze, urządzeniu i połączeniu, tj. typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu i platforma mobilna;
• jednolity lokalizator zasobów („URL”), dane strumienia kliknięć, w tym data i godzina przeglądania lub wyszukiwania treści w usłudze oraz adres URL używany do odnoszenia się do tej usługi.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe:

Przekazywane przez Ciebie informacje będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z subskrybowaniem newsletterów, otrzymywaniem powiadomień o postach na blogu, informacji prasowych, wiadomości firmowych, komunikatów i zaproszeń na wydarzenia (określanych wspólnie mianem „powiadomienia”), aby odpowiedzieć na Twoje pytania i wątpliwości, np. dotyczących przedsiębiorstwa, portfolio itp., do zawierania umów, wykorzystywane do zarządzania technicznego i przekazywane tylko na wniosek władz austriackich w odpowiednim postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Będą przetwarzane w celu nawiązania z Tobą kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub podobnych form komunikacji elektronicznej, tj. powiadomień „push” dostępnych w ramach aplikacji itp., w celu aktualizacji lub informacji, dane dotyczące funkcji, produktów lub aktualizacji zabezpieczeń, jeżeli jest to konieczne do osiągnięcia ww. celów.

Aby spełnić cele określone w niniejszej polityce prywatności, IMMOFINANZ oraz inne firmy wchodzące w skład grupy IMMOFINANZ mogą przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie, jaki Ciebie bezpośrednio dotyczy.

Akceptując niniejszą politykę prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wymienionych w niniejszym dokumencie i przekazywanie ich innym firmom wchodzącym w skład grupy IMMOFINANZ i/lub usługodawcom, także tym zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Kto przetwarza dane w naszym imieniu: 

Twoje dane będą przechowywane w naszej bazie danych klientów. Przedmiotowa baza danych jest obsługiwana przez firmę Oracle Austria GmbH (Oracle) pełniącą funkcję podmiotu przetwarzającego, który przetwarza dane wyłącznie w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami. Firma Oracle posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA jako firma zajmująca się ochroną danych i mianuje także podwykonawców zlokalizowanych w krajach poza Unią Europejską. Zawarliśmy umowę z firmą Oracle i podległymi jej podmiotami przetwarzającymi w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, również w odniesieniu do aspektów nieobjętych Tarczą Prywatności UE-USA.

W ramach realizowanych usług serwisowych i gwarancyjnych firma Primeone business solutions GmbH („primeone”) jako podmiot przetwarzający ma dostęp do danych osobowych. Wiedz, że Twoje dane osobowe będą przechowywane u nas i nie dojdzie do fizycznego transferu danych. 

Ponadto Goldbach Interactive Austria GmbH („Goldbach”), w ramach bieżącej obsługi naszych stron internetowych, ma dostęp do zgromadzonych danych jako podmiot przetwarzający. Na mocy zawartej umowy zobowiązaliśmy firmę Goldbach do zapewnienia odpowiedniej ochrony Twoich danych.

Twoje dane osobowe zostaną ujawnione stronom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do przetworzenia Twojego zapytania lub prośby. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną tutaj zgodę; wycofanie zgody obowiązuje od chwili zakomunikowania wycofania zgody.

Będziemy wysyłać do Ciebie newslettery, powiadomienia o nowych wpisach na blogu, komunikaty prasowe, wiadomości korporacyjne, komunikaty ad hoc oraz zaproszenia do udziału w wydarzeniach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych kanałów elektronicznych jedynie wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Taką zgodę możesz wycofać w dowolnej chwili bez konieczności podawania przyczyny za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej https://www.immofinanz.com/dsgvo lub pisemnie, kierując korespondencję na adres 

IMMOFINANZ AG 
z.H. Datenschutzkoordinator 
Wienerbergstraße 11
1100 Wien, Österreich 

lub za pośrednictwem linku umieszczonego w prenumerowanym newsletterze.

Pliki cookie 

Pliki cookie są używane w różnych miejscach na naszej stronie internetowej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przesyłamy za pośrednictwem naszego serwera do pliku cookie przeglądarki znajdującego się na twardym dysku komputera, a które rozpoznają użytkownika, gdy strona jest przez niego ponownie odwiedzana. Korzystamy z plików cookie, aby poprawić użyteczność i bezpieczeństwo naszej strony. Możesz tak ustawić swoją przeglądarkę, aby udzielać zgody na przyjęcie cookie lub całkowicie zablokować korzystanie z nich. Wyłączenie plików cookie może sprawić, że funkcjonalność strony zostanie ograniczona.

Sieci społecznościowe 

Współpracujemy z różnymi sieciami społecznościowymi. Podczas korzystania z tej usługi Twoja przeglądarka automatycznie połączy się z odpowiednią siecią, przesyłając Twój adres IP oraz inne informacje, tj. cookie, jeżeli już wcześniej odwiedzałeś tę stronę. Tak dalece, jak to tylko możliwe, unikamy takiego przesyłania danych, chyba że rzeczywiście nawiążesz interakcję z jedną z tych platform. Kliknięcie odpowiedniej ikony (np. logo Twitter) oznacza, że jesteś gotowy na nawiązanie komunikacji z wybraną platformą (w tym przypadku platformą Twitter), i że informacje na Twójtemat, tj. Twój adres IP, zostaną przesłane do tej sieci społecznościowej.

Nasza strona internetowa korzysta z serwisu www.facebook.com obsługiwanego przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia. Wtyczki posiadają jeden z podanych znaków lub są oznaczone dodatkiem.

Wtyczka tworzy bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerami platformy Facebook. Nie mamy wpływu na rodzaj oraz zakres danych przesyłanych za pośrednictwem wtyczki do serwerów platformy Facebook.

Wtyczka informuje platformę Facebook o tym, że odwiedziłeś naszą stronę w charakterze użytkownika. Istnieje przy tym możliwość, że Twój adres IP zostanie zapisany. Jeżeli podczas wizyty na naszej stronie byłeś zalogowany na swoim koncie Facebook, wspomniane informacje zostaną z nim powiązane. Jeżeli skorzystasz z funkcji wtyczki, odpowiednie informacje również zostaną przesłane do platformy Facebook.

Jeżeli chcesz uniemożliwić platformie Facebook połączenie tych danych z Twoim kontem Facebook, wyloguj się z platformy Facebook, zanim odwiedzisz tę stronę. Aby uzyskać informacje na temat celu oraz zakresu zbierania danych, dalszego przetwarzania i wykorzystywania ich przez Facebook, przysługujących Ci praw i sposobów, po jakie można sięgnąć, aby chronić swoją prywatność, zapoznaj się z polityką prywatności platformy Facebook dostępną na stronie: www.facebook.com/about/privacy.

Nasza strona internetowa korzysta z platformy www.linkedIn.com obsługiwanej przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Wtyczki mają jeden z podanych znaków lub są oznaczone dodatkiem. Otrzymujemy dane, kiedy odwiedzasz strony internetowe, które wyświetlają nasze wtyczki lub zawierają pliki cookie, lub gdy korzystasz z usług stron trzecich za pośrednictwem swojego konta na platformie LinkedIn.

Wtyczka tworzy bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerami platformy LinkedIn. Nie mamy wpływu na rodzaj oraz zakres danych przesyłanych za pośrednictwem wtyczki do serwerów platformy LinkedIn.

Wtyczka informuje platformę LinkedIn o tym, że odwiedziłeś naszą stronę w charakterze użytkownika. Istnieje przy tym możliwość, że Twój adres IP zostanie zapisany. Jeżeli podczas wizyty na naszej stronie byłeś zalogowany na swoim koncie LinkedIn, wspomniane informacje zostaną z nim powiązane lub gdy korzystasz z usług stron trzecich za pośrednictwem swojego konta na platformie LinkedIn.

Aby uzyskać informacje na temat celu oraz zakresu zbierania danych, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez LinkedIn, przysługujących Ci praw i sposobów, po jakie można sięgnąć, aby chronić swoją prywatność, zapoznaj się z polityką prywatności platformy LinkedIn dostępną na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Nasza strona internetowa korzysta z https://www.xing.com i https://www.kununu.com/, które są obsługiwane przez XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy. Wtyczki mają jeden z podanych znaków lub są oznaczone dodatkiem.

Wtyczka tworzy bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerami platformy XING. Nie mamy wpływu na rodzaj oraz zakres danych przesyłanych za pośrednictwem wtyczki do serwerów XING.

Wtyczka informuje platformę XING o tym, że odwiedziłeś naszą stronę w charakterze użytkownika. Istnieje przy tym możliwość, że Twój adres IP zostanie zapisany. Aby uzyskać informacje na temat celu oraz zakresu zbierania danych, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez XING, przysługujących Ci praw i sposobów, po jakie można sięgnąć, aby chronić swoją prywatność, zapoznaj się z polityką prywatności XING dostępną jest na stronie: https://privacy.xing.com/

Nasza strona internetowa korzysta z platformy www.twitter.com obsługiwanej przez Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia. Wtyczki mają jeden z podanych znaków lub są oznaczone dodatkiem.

Wtyczka tworzy bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerami platformy Twitter. Nie mamy wpływu na rodzaj oraz zakres danych przesyłanych za pośrednictwem wtyczki do serwerów platformy Twitter.

Wtyczka informuje platformę Twitter o tym, że odwiedziłeś naszą stronę w charakterze użytkownika. Istnieje przy tym możliwość, że Twój adres IP zostanie zapisany. Aby uzyskać informacje na temat celu oraz zakresu zbierania danych, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Twitter, przysługujących Ci praw i sposobów, po jakie można sięgnąć, aby chronić swoją prywatność, zapoznaj się z polityką prywatności platformy Twitter dostępną na stronie: https://twitter.com/privacy.

Nasza strona internetowa korzysta z https://accounts.google.com obsługiwanej przez Google LLC („Google”), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Wtyczki mają jeden z podanych znaków lub są oznaczone dodatkiem.

Wtyczka tworzy bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerami platformy Google. Nie mamy wpływu na rodzaj oraz zakres danych przesyłanych za pośrednictwem wtyczki do serwerów platformy Google.

Wtyczka informuje platformę Google o tym, że odwiedziłeś naszą stronę w charakterze użytkownika. Istnieje przy tym możliwość, że Twój adres IP zostanie zapisany. Aby uzyskać informacje na temat celu oraz zakresu zbierania danych, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google, przysługujących Ci praw i sposobów, po jakie można sięgnąć, aby chronić swoją prywatność, zapoznaj się z polityką prywatności platformy Google dostępną na stronie: https://policies.google.com/privacy.

Google Analytics, Google AdWords i Retargeting

Strony internetowe IMMOFINANZ wykorzystują Google Analytics, Google AdWords i Retargeting, usługi z zakresu analizowania aktywności na stronach internetowych oferowanych przez firmę Google Inc. („Google”), 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics korzysta z plików cookies, plików tekstowych zapisanych na Twoim urządzeniu, które umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. 

Google AdWords wykorzystuje pliki tekstowe cookies, a tym samym śledzenie konwersji i kody remarketingowe. Google AdWords przechowuje pliki cookie na potrzeby śledzenia konwersji, kiedy klikniesz na reklamę wyświetlaną przez Google.

W przypadku retargetingu mamy do czynienia z włączeniem firm zewnętrznych. Usługa oferowana przez firmę Immofinanz AG korzysta z tzw. oprogramowania do retargetingu. Technologia ta zapewnia, że reklama jest wyświetlana użytkownikowi także na innych stronach internetowych. W ten sposób istnieje możliwość oferowania użytkownikowi reklamy odpowiadającej jego zainteresowaniom. 

Informacje gromadzone i generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tych stron internetowych (w tym Twój adres IP) są zazwyczaj przesyłane na serwer Google zlokalizowany w USA i tam przechowywane. Jednak w przypadku aktywowania funkcji anonimizacji adresu IP na stronach internetowych, na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów, które zawarły porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Google najpierw skróci Państwa adres IP. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google zlokalizowany w USA i tam skrócony. Działając w imieniu operatora tych stron internetowych, Google wykorzysta takie informacje do przeprowadzenia analizy korzystania ze stron internetowych, sporządzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej oraz korzystaniem z internetu u operatora strony. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę w ramach korzystania z Google Analytics, Google AdWords i Retargetingu nie zostanie połączony przez Google z innymi danymi. Możesz zablokować przechowywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania obsługującego przeglądarkę; zwracamy jednak uwagę na to, że w takiej sytuacji pełne wykorzystywanie wszystkich funkcji dostępnych na stronie internetowej IMMOFINANZ może okazać się niemożliwe. Strony internetowe IMMOFINANZ wykorzystują również funkcje analityczne UserID, aby móc śledzić dane z interakcji, bazując na interakcjach zachodzących między danymi. Identyfikator użytkownika jest dodatkowo zanonimizowany i zaszyfrowany i nie jest powiązany z innymi danymi.

Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z internetu. W tym celu naszym uzasadnionym interesem jest przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Adres IP dostarczony przez Twoją przeglądarkę w ramach korzystania z Google Analytics, Google AdWords i Retargetingu nie zostanie połączony przez Google z innymi danymi.

Możesz dezaktywować funkcję wyświetlania reklam przez Google i dostosować swoje reklamy w sieci reklamowej Google do swoich preferencji, korzystając z tego linku do zmiany ustawienia reklam: https://adssettings.google.com/anonymous.

Możesz zapobiegać gromadzeniu danych (w tym adresu IP) wygenerowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki dostępny pod następującym linkiem. Jedno kliknięcie na ten link uniemożliwi Google zbieranie na tej stronie internetowej informacji na Twój temat. Twoja przeglądarka musi zezwalać na przechowywanie plików cookie. Jeżeli regularnie usuwasz pliki cookie, będziesz musiał klikać na ten link za każdym razem, kiedy odwiedzasz tę stronę. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google znajdziesz na stronie internetowej: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de oraz https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Informacje na temat otrzymywania powiadomień i wyrażania zgody

Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie newsletterów, powiadomień o pojawieniu się wpisów na blogu, informacji prasowych, wiadomości firmowych, komunikatów ad hoc oraz zaproszeń do udziału w wydarzeniach, będziemy przesyłać je na różne sposoby, tj. jako wiadomości elektroniczne, inne, podobne środki komunikacji elektronicznej (tj. wiadomości tekstowe itp.) i powiadomienia push za pośrednictwem aplikacji, aby informować Cię o naszych produktach i usługach, pod warunkiem że takie powiadomienia zostały aktywowane na urządzeniu mobilnym.

Subskrybowanie newsletterów, blogów, informacji na temat wydarzeń 

Wysyłamy powiadomienia tylko na podstawie zgody, jaką daje prawo, lub za Twoją zgodą. Wyrażając chęć subskrybowania newslettera, bloga, informacji prasowych, wiadomości biznesowych, komunikatów ad-hoc lub informacji o wydarzeniach lub kierując do nas swoje zapytania, podajesz nam swój tytuł, imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres poczty elektronicznej i adres zamieszkania, i wyrażasz zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych oraz informacji i wpisów, które przekazujesz nam w celu otrzymywania newsletterów, powiadomień o pojawieniu się wpisów na blogu na temat produktów i usług, raportów, nagrań wideo, potwierdzeń rejestracji i odpowiedzi na Twoje zapytania lub wyrażone opinie.

Jeżeli wyraziłeś chęć otrzymywania naszego newslettera jako przedstawiciel prasy, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych, a mianowicie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, nazwy redakcji, adresu redakcji i numeru służbowego telefonu komórkowego, w celu otrzymywania wiadomości biznesowych, komunikatów ad hoc oraz zaproszeń na wydarzenia.

Podwójna zgoda na otrzymywanie informacji handlowych oraz protokołowanie

Wyrażenie chęci otrzymywania naszych newsletterów, powiadomień o pojawieniu się wpisów na blogu, informacji prasowych, wiadomości biznesowych, komunikatów ad hoc oraz zaproszeń na wydarzenia realizowane jest w oparciu o tzw. podwójną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Po zgłoszeniu otrzymujesz wiadomość elektroniczną w celu potwierdzenia swojej rejestracji. Takie potwierdzenie jest konieczne, aby unikać rejestracji za pomocą obcych adresów poczty elektronicznej.
Zajmujemy się protokołowaniem zgłoszeń do otrzymywania newsletterów, powiadomień o pojawieniu się wpisów na blogu, informacji prasowych, wiadomości biznesowych, komunikatów ad hoc i zaproszeń na wydarzenia, aby móc udowodnić, że proces zgłoszeniowy realizowany jest zgodnie z wymogami prawnymi. Dotyczy to także daty potwierdzenia rejestracji oraz adresu IP.

Badania statystyczne i analizy

Newslettery lub wysyłane przez nas powiadomienia zawierają dane o rozmiarach pikseli, które są pobierane z serwera po otwarciu. W ramach tego połączenia będą początkowo zbierane informacje techniczne, tj. informacje o przeglądarce i systemie, adres IP i czas połączenia. Informacje te są wykorzystywane w celu technicznego usprawnienia usług w oparciu o dane techniczne lub grupy docelowe oraz Twoją aktywność czytelniczą, lokalizacje (które można określić za pomocą adresu IP) lub czas dostępu.

Badania statystyczne obejmują również ustalenie, czy newslettery lub powiadomienia są otwierane, kiedy są otwierane i które linki są aktywowane. Korzystamy z tych ocen, aby zidentyfikować nawyki w zakresie czytania naszych użytkowników oraz odpowiednio poprawić treść naszych newsletterów i powiadomień. Nie obserwujemy poszczególnych użytkowników.

Wyrejestrowanie / wycofanie zgody

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybowania naszych newsletterów lub otrzymywania innych powiadomień. Link do rezygnacji z otrzymywania powiadomień można znaleźć na dole każdego powiadomienia. Możesz także w każdej chwili, bez konieczności podawania przyczyny, wysłać do nas formularz internetowy dostępny na stronie https://www.immofinanz.com/dsgvo lub list za pośrednictwem poczty. Kolejnym krokiem będzie usunięcie Twoich danych, jakie były przez nas przetwarzane w związku z wysyłaniem powiadomień.

Podstawy prawne

Wysłanie newsletterów, powiadomień o pojawieniu się wpisów na blogu, raportów, nagrań wideo, potwierdzeń rejestracji i odpowiedzi na Twoje zapytanie lub wyrażoną opinię odbywa się na podstawie Twojej zgody, w myśl postanowień określonych w art. 6 ust. 1 lit. a oraz w art. 7 RODO. Jeżeli przetwarzanie Twojego zapytania lub rejestracji jest wymagane w celu wypełnienia obowiązków przedumownych lub spełnienia warunków umowy zawartej z nami lub inną firmą wchodzącą w skład grupy IMMOFINANZ, przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Badania statystyczne i analizy, a także protokołowanie procedury rejestracyjnej są przeprowadzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Bezpieczeństwo danych

Podjęliśmy właściwe techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym, nielegalnym lub przypadkowym dostępem, przetwarzaniem, użyciem, manipulacją, utratą lub zniszczeniem.

Pomimo wszystkich podejmowanych przez nas działań nie można wykluczyć, że informacje, które przekazujesz nam za pośrednictwem internetu, nie będą oglądane i wykorzystywane przez strony trzecie. Miej na uwadze szczególnie to, że niezaszyfrowane wiadomości elektroniczne wysyłane za pośrednictwem internetu nie są odpowiednio zabezpieczane przed nieuprawnionym dostępem stron trzecich. Zalecamy, aby wszelkie poufne informacje były przesyłane tradycyjną drogą pocztową.

Linki zewnętrzne

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron internetowych. W przypadku linków zewnętrznych, pomimo starannej kontroli ich treści, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, ponieważ nie możemy wpływać na zawartość i prowadzenie stron internetowych stron trzecich.

Zmiany w polityce prywatności

W przypadku zmiany wprowadzanych w zakresie obowiązujących przepisów prawa lub usług i obsługi użytkownika odpowiednio zaktualizujemy politykę prywatności. Jeżeli przedmiotowe zmiany dotyczą również zgody udzielonej przez użytkowników, zmiany będą wprowadzane tylko za ich uprzednią zgodą.

Czas przechowywania

Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo jest to konieczne dla realizacji celów, dla których zebraliśmy Twoje dane lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody. W celach związanych z obsługą klienta i prowadzeniem działań marketingowych (informacje o naszych usługach, loteriach, badaniach satysfakcji klienta, zwrotach od klientów itp.) w ramach realizacji umów, które zostały z Tobą zawarte, Twoje dane będą przechowywane przez cały okres trwania naszych relacji biznesowych i co do zasady przechowywane przez kolejne trzy lata po zakończeniu stosunków handlowych. W tym kontekście należy jednak wziąć pod uwagę, że z powodów związanych z obowiązującym prawem podatkowym umowy i inne dokumenty odnoszące się do istniejących między nami relacji mają być przechowywane przez okres siedmiu lat (§ 132 Związkowego kodeksu podatkowego). W indywidualnych przypadkach, np. w przypadku toczących się postępowań sądowych i administracyjnych, konieczne jest dłuższe przechowywanie danych.

Przechowywanie treści należących do użytkownika

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z uzasadnionego anulowania lub nieprzechowywania informacji, komunikacji lub innych treści należących do użytkownika.

Wyłączna odpowiedzialność za szkody poniesione przez administratora danych lub strony trzecie w wyniku podania w jakichkolwiek formularzach nieprawidłowych, niedokładnych lub niekompletnych danych, spoczywa na użytkowniku.

Twoje prawa jako użytkownika i odbiorcy powiadomień

Jako użytkownik strony internetowej i odbiorca żądanych powiadomień, masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas. Masz również prawo do sprostowania, przenoszenia danych, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i blokowania lub usuwania nieprawidłowych danych lub danych przetwarzanych w nieprawidłowy sposób.

Masz zawsze prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w konsekwencji czego nie będziemy mogli w przyszłości kontynuować przetwarzania Twoich danych na podstawie tej zgody.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, pod warunkiem że istnieją do tego podstawy wynikające z Twojej szczególnej sytuacji.

Aby przesłać nam swoje zapytanie odnoszące się do przysługujących Ci praw, prosimy skorzystać z formularza dostępnego na stronie https://www.immofinanz.com/dsgvo lub skontaktować się z nami listownie, pisząc na adres: 

IMMOFINANZ AG 
z.H. Datenschutzkoordinator 
Wienerbergstraße 11
1100 Wien, Österreich

Odpowiedź na Twoje zapytania dotyczące praw przysługujących Ci na mocy RODO zostanie udzielona niezwłocznie, ale w każdym przypadku w ciągu jednego miesiąca od chwili otrzymania takiego zapytania. Okres ten może wydłużyć się o kolejne dwa miesiące, jeżeli jest to wymagane z punktu widzenia złożoności oraz liczby otrzymanych zapytań.

Jeżeli jesteś zdania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych lub Twoje roszczenia dotyczące poufności danych zostały w jakikolwiek sposób naruszone, masz prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego. Odpowiedzialny za to w Austrii jest organ ochrony danych.

Stan prawny: maj 2018 r.