Zaštita privatnosti

Sa nama su vaši podaci u sigurnim rukama! Mi smo u obavezi da zaštitimo vaše podatke, i ozbiljno shvatamo taj zadatak. Molimo vas da odvojite vreme i pročitate ovu Izjavu o privatnosti, kako biste razumeli zašto sakupljamo vaše podatke i kako ih obrađujemo.

Mi obrađujemo lične podatke koje nam stavite na raspolaganje kada koristite našu veb stranicu, mobilnu aplikaciju, ili aplikaciju koja je izrađena kao softverska aplikacija za korišćenje na pametnim telefonima, tabletima ili drugim mobilnim uređajima (u daljem tekstu "aplikacija"), ili druge aplikacije, softvere, digitalne medije, medije za skladištenje podataka.

Imajte u vidu da morate da pročitate ovu Izjavu o privatnosti i smernice za korišćenje kolačića pre korišćenja bilo koje naše usluge ili funkcija.

Ako ne popunite određene obavezne podatke, možda nećemo moći da obradimo vašu prijavu kao korisnika, ili određene funkcije ili usluge na veb stranici nećete moći da koristite.

Opšti principi za obradu vaših ličnih podataka

Podaci o ličnosti:

Lični podaci se na našoj internet stranici sakupljaju i obrađuju samo ukoliko vi ove informacije aktivno navedete, npr. prilikom registracije, upita ili kreiranja bloga. Sakupljamo, obrađujemo i koristimo lične podatke u skladu sa važećom Opštom uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti samo u svrhe dogovorene sa vama, na osnovu druge zakonske osnove ili ako ste dali svoju saglasnost. Prikupljamo samo lične podatke koji su neophodni za pružanje naših usluga i podrške korisnicima, ili koje ste nam dobrovoljno stavili na raspolaganje. 

Lični podaci su sve informacije koje otkrivaju pojedinosti pomoću kojih se može identifikovati određena osoba. Ovo uključuje, na primer, vaše ime i prezime, adresu e-pošte, vaš broj telefona, datum rođenja ili vašu lokaciju.
Ako nam se obratite, na primer, putem e-pošte, mi ćemo sačuvati vaše podatke da bismo obradili vaš zahtev. Brišemo vaše lične podatke čim nam više nisu potrebni i/ili ako njihovo brisanje nije u suprotnosti sa bilo kojim zakonskom obavezom za njihovo čuvanje.

Ovim nam, kao korisnik, garantujete da su navedeni lični podaci tačni i istiniti i saglasni ste s tim, da nam dostavite sve izmene podataka. Ako nam stavljate na raspolaganje lične podatke trećih lica, morate ih prethodno obavestiti o tome i dobiti njihovu saglasnost za stavljanje ovih podataka na raspolaganje u svrhe navedene u odgovarajućim odeljcima ove Izjave o zaštiti podataka.

Kategorije podataka koje obrađujemo:

a) Podaci koje pružate putem aktivnog unosa:

• korisnički podaci (oslovljavanje, ime i prezime, zvanje, funkcija, odeljenje, naziv firme, adresa e-pošte i adresa stanovana, adresa za slanje pošte, broj telefona, internet adresa, željeni način komunikacije, bezbednosno pitanje i odgovor, fotografije);
• podaci o objektu, 
• vaš upit ili zahtev 
• da li i koja obaveštenja želite, 
• blog članci i fotografije, video i zvučni zapisi

b) Podaci koji se automatski prikupljaju:

• adresa internet protokola ("IP") koja se koristi za povezivanje računara sa Internetom;
• informacije o računaru, uređaju i povezivanja, kao što su vrsta pregledača i verzija, operativni sistem, rezolucija ekrana i mobilna platforma.
• Uniforme Resource Locator ("URL"), klik strim podaci, uključujući datum i vreme kada ste pregledali određenu uslugu ili tražili sadržaje i URL adresu preko koje ste upućenu na tu uslugu.

U koje svrhe obrađujemo vaše lične podatke:

Informacije koje nam šaljete koristiće se samo za pretplatu na bilten, obaveštenja o objavama u blogu, saopštenja za javnost, korporativne vesti, ad hoc najave i pozivnice za događaje (u daljem tekstu navedeno pod zajedničkim nazivom "Obaveštenja"), za odgovore na vaša pitanja i zahteve, npr. u vezi sa poslovnim prostorom, portfeljima itd., za zaključivanje ugovora koji se koriste za tehničku administraciju i možemo ih proslediti samo na zahtev austrijskih vlasti u odgovarajućim sudskim ili upravnim postupcima.

Za uspostavljanje kontakta sa vama putem e-pošte ili drugih, sličnih oblika elektronske komunikacije, kao što su push poruke aplikacija itd., u cilju ažuriranja ili dostavljanja informacija, obrađivaće se oni podaci u vezi sa funkcijama, proizvodima ili bezbednosnim ažuriranjima koji su neophodni za tu svrhu.

Kako bi se svrha koja je navedena u ovoj Izjavi o zaštiti podataka ostvarila, možda će biti neophodno da IMMOFINANZ i neke druge kompanije iz IMMOFINANZ grupacije obrađuju vaše lične podatke, ukoliko se predmetna svrha direktno odnosi na vas.

Prihvatanjem ove Izjave o zaštiti podataka, izričito ste saglasni da obrađujemo vaše lične podatke u ovde navedene svrhe i da ih prosleđujemo kompanijama iz IMMOFINANZ grupacije i/ili davaocima usluga, koji mogu biti i izvan područja Evropskog ekonomskog prostora. 

Ko obrađuje podatke po našem nalogu: 

Vaši podaci se memorišu u našoj bazi podataka o klijentima. Ovom bazom podataka upravlja Oracle Austria GmbH (Oracle) kao izvršilac koji po našem nalogu obrađuje vaše podatke isključivo po našem nalogu i prema našim uputstvima. Oracle je sertifikovan prema EU-U.S. Privacy Shield kao kompanija za zaštitu podataka, koja za ispunjenje svojih ugovornih obaveza koristi i podugovarače iz država koje nisu članice Evropske unije. Obavezali smo ugovorom Oracle i njegove podugovarače da obezbede odgovarajuću bezbednost vaših podataka u skladu sa Opštom uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti, uključujući i oblasti koje nisu zaštićene opcijom EU-U.S. Privacy Shield.

Primeone business solutions GmbH („primeone“), u okviru svojih usluga servisiranja i održavanja, ima kao izvršilac naloga pristup prikupljenim podacima. Imajte na umu da će pri tome vaši lični podaci ostati sačuvani kod nas i neće biti fizičkog prenosa podataka. 

Takođe, Goldbach Interactive Austria GmbH („Goldbach“) u okviru tekućeg održavanja naših veb stranica kao izvršitelj naloga ima pristup prikupljenim podacima. Ugovorom smo obavezali Goldbach da garantuje odgovarajuću zaštitu vaših podataka.

Vaši lični podaci biće prosleđivani trećim licima samo ako je to neophodno za obradu vaših upita ili zahteva. Imate pravo da u svakom trenutku opozovete ovde datu saglasnost; opoziv važi od trenutka opoziva.

Slaćemo vam biltene, obaveštenja o objavljenim blogovima, saopštenja za medije, korporativne vesti, ad hoc najave i pozivnice za događaje putem e-pošte ili drugih elektronskih sredstava samo ako ste vi sa tim saglasni. Gorepomenute saglasnosti možete da opozovete u bilo kom trenutku bez navođenja bilo kakvog razloga na veb stranici https://www.immofinanz.com/dsgvo putem veb formulara ili pisanim putem na 

IMMOFINANZ AG 
n/r koordinatora za zaštitu podataka 
Wienerbergstraße 11
1100 Beč, Austrija 

ili putem linka koji se nalazi u biltenima za koje ste prijavljeni.

Kolačići 

Kolačići se koriste na različitim mestima na našoj veb stranici. Kolačići su male tekstualne datoteke koje prenosimo na hard disk vašeg računara preko našeg servera u datoteku kolačića pregledača i koji prepoznaju korisnika prilikom ponovnog korišćenja stranice. Koristimo kolačiće kako bismo pospešili način korišćenja i bezbednost naše stranice. Možete podesiti svoj pregledač tako da je neophodno dobijanje vaše saglasnost pre korišćenja kolačića, ili da se upotreba kolačića generalno blokira. Onemogućavanje kolačića može ograničiti funkcionalnost veb stranice.

Društvene mreže 

Sarađujemo sa raznim društvenim mrežama. Korišćenjem ove usluge vaš pregledač će se automatski povezati sa odgovarajućom mrežom, prenoseći pritom podatke o svojoj IP adresi i druge informacije, kao što su kolačići, ako ste ranije posetili tu platformu. Koliko god je to moguće, mi izbegavamo ovakav prenos podataka, sve dok ne stupite u interakciju sa jednom od platformi. Ako kliknete na odgovarajući simbol (npr. Twitter logotip), navodite da ste spremni da komunicirate sa izabranom platformom (u ovom slučaju Twitter), i da informacije o vama, kao npr. vaša IP adresa, mogu da se proslede ovoj društvenoj mreži.

Naša veb stranica koristi www.facebook.com, kojim upravlja Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dablin 2 Irska. Softverski dodaci su na jednom od navedenih znakova ili su označeni u dodatku.

Softverski dodatak kreira direktnu vezu između vašeg pregledača i Fejsbuk servera. Nemamo uticaj na vrstu i obim podataka koje softverski dodatak šalje na Fejsbuk servere.

Softverski dodatak obaveštava Fejsbuk da ste posetili našu veb stranicu kao korisnik. Postoji mogućnost da vaša IP adresa pri tome bude sačuvana. Ako ste prilikom posete našoj veb stranici prijavljeni putem svoG Fejsbuk naloga, ove informacije će biti povezane sa njim. Ukoliko koristite funkciju softverskog dodatka, odgovarajuće informacije će se takođe preneti i na Fejsbuk.

Ako želite da sprečite da Fejsbuk poveže ove podatke sa vašim Fejsbuk nalogom, odjavite se sa Fejsbuk naloga pre posete ovoj veb stranici. Svrhu i obim prikupljanja podataka i dalju obradu i korišćenje podataka od strane Fejsbuka, kao i odgovarajuća prava i opcije podešavanja zaštite vaše privatnosti možete naći na Fejsbuk stranici u napomenama o zaštiti podataka pod sledećim linkom: www.facebook.com/about/privacy.

Naša veb stranica koristi www.linkedIn.com, kojim upravlja kompanija LinkedIn Ireland Unlimited Company., Wilton Place, Dablin 2, Irska. Softverski dodaci su na jednom od navedenih znakova ili su označeni u dodatku. Dobijamo podatke kada posetite veb stranice koje prikazuju naše softverske dodatke, ili sadrže kolačiće i kada se prijavljujete na usluge trećih lica putem vašeg LinkedIn naloga.

Softverski dodatak kreira direktnu vezu između vašeg pregledača i LinkedIn servera. Nemamo uticaj na vrstu i obim podataka koje softverski dodatak šalje na LinkedIn servere.

Softverski dodatak obaveštava LinkedIn da ste posetili našu veb stranicu kao korisnik. Pri tome postoji mogućnost da vaša IP adresa bude sačuvana. Ako ste prilikom posete našoj veb stranici prijavljeni na svoj LinkedIn nalog, navedene informacije će biti povezane sa njim kao i ako se prijavite za naše usluge preko vašeg LinkedIn naloga.

Svrhu i obim prikupljanja podataka i dalju obradu i korišćenje podataka od strane društvene mreže LinkedIn kao i odgovarajuća prava i opcije podešavanja zaštite vaše privatnosti možete naći na LinkedIn stranici u napomenama o zaštiti podataka pod sledećim linkom: : https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Naša veb stranica koristi https://www.xing.com i https://www.kununu.com/, kojima upravlja kompanija XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemačka. Softverski dodaci su na jednom od navedenih znakova ili su označeni u dodatku.

Softverski dodatak kreira direktnu vezu između vašeg pregledača i XING servera. Nemamo uticaj na vrstu i obim podataka koje softverski dodatak šalje na XING servere.

Softverski dodatak obaveštava XING da ste posetili našu veb stranicu kao korisnik. Postoji mogućnost da vaša IP adresa bude sačuvana. Svrhu i obim prikupljanja podataka i dalju obradu i korišćenje podataka od strane XING servera, kao i prava i opcije podešavanja zaštite vaše privatnosti možete naći na XING stranici sa napomenama o zaštiti podataka pod sledećeim linkom: https://privacy.xing.com/

Naša veb stranica koristi www.twitter.com, kojim upravlja Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dablin 2, D02 AX07 IRSKA. Softverski dodaci su na jednom od navedenih znakova ili su označeni u dodatku.

Softverski dodatak kreira direktnu vezu između vašeg pregledača i Twitter servera. Nemamo uticaj na vrstu i obim podataka koje softverski dodatak šalje na Twitter servere. 

Softverski dodatak obaveštava Twitter da ste posetili našu veb stranicu kao korisnik. Postoji mogućnost da vaša IP adresa bude sačuvana. Svrhu i obim prikupljanja podataka i dalju obradu i korišćenje podataka od strane Twitter servera, kao i prava i opcije podešavanja zaštite vaše privatnosti možete naći na Twitter stranici sa napomenama o zaštiti podataka pod sledećim linkom: https://twitter.com/privacy.
Naša veb stranica koristi https://accounts.google.com, kojim upravlja Google LLC („Google“), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Softverski dodatak nalazi se na jednom od navedenih znakova ili je označen u dodatku.

Softverski dodatak kreira direktnu vezu između vašeg pregledača i Google servera. Nemamo uticaj na vrstu i obim podataka koje softverski dodatak šalje na Google servere.

Softverski dodatak obaveštava Google da ste posetili našu veb stranicu kao korisnik. Postoji mogućnost da vaša IP adresa bude sačuvana. Svrhu i obim prikupljanja podataka i dalju obradu i korišćenje podataka od strane Google servera, kao i prava i opcije podešavanja zaštite vaše privatnosti možete naći na Google stranici sa napomenama o zaštiti podataka pod sledećim linkom: https://policies.google.com/privacy.

Google Analytics, Google AdWords i Re-Targeting

IMMOFINANZ veb stranice koriste Google Analytics, Google AdWords i Re-Targeting, usluge veb analitike kompanije Google Inc. („Google“), 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, SAD.

Google Analytics koristi "kolačiće", tekstualne datoteke koje se memorišu na vašem uređaju i omogućavaju da se vrši analiza vašeg korišćenja veb stranice. 

Google AdWords koristi "kolačiće" - tekstualne datoteke, a time i kodove za praćenje konverzija i ponovno oglašavanje. Pritom Google AdWords postavlja kolačić za praćenje konverzije kada kliknete na oglas koji prikazuje Google. 
Prilikom preusmeravanja (retargeting) su obuhvaćene i kompanije trećih lica. Usluga Immofinanz AG koristi i tzv. retargeting softver (softver za preusmeravanje). Putem ove tehnologije je moguće da se reklame prikažu i korisnicima koji se nalazi na nekoj drugoj veb stranici. Na taj način korisniku može da se prikaže oglas koji odgovara njegovim interesovanjima. 

Po pravilu se informacije o korišćenju tih veb stranica (uključujući i vašu IP adresu), koje su prikupljene i dobijene putem kolačića, prenose do nekog Google servera u SAD, gde se i memorišu. Međutim, u slučaju aktiviranja IP-anonimizacije na veb stranicama, Google pre toga skraćuje Vašu IP adresu još unutar država članica Evropske unije ili ostalih država koje su potpisnice Sporazuma o evropskom privrednom prostoru. Samo u izuzetnim situacijama se kompletna IP adresa prenosi do nekog Google servera u SAD, i tamo se skraćuje. Na zahtev vlasnika tih veb stranica Google koristi ove informacije da bi mogao da proceni korišćenje veb stranica, sastavi izveštaje o aktivnostima na veb stranicama i pruži ostale usluge vlasniku veb stranice koje su povezane sa korišćenjem veb stranice i interneta. IP adresu koja je u okviru usluge Google Analytics, Google AdWords i Retargeting prosleđena sa vašeg pregledača nije moguće povezati sa drugim podacima koje Google ima. Putem odgovarajućeg podešavanja vašeg pregledačkog softvera možete da sprečite memorisanje kolačića; ali želimo da vam skrenemo pažnju, da u tom slučaju verovatno nećete moći u punom obimu da koristite sve funkcije veb stranica kompanije IMMOFINANZ. Veb stranice kompanije IMMOFINANZ takođe koriste ID korisnika za potrebe analitike, kako bi mogli da prate interaktivne podatke. Taj ID korisnika se dodatno anonimizira i šifrira i ne povezuje se sa ostalim podacima.

Google će upotrebiti ove informacije da bi mogao da proceni korišćenje naše veb stranice, sastavi izveštaje o aktivnostima na veb stranici i pruži ostale usluge koje su povezane sa korišćenjem veb stranice i interneta. U te svrhe, naš legitimni interes leži u obradi podataka shodno članu 6 stav. 1 tač. f Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR). IP adresu koja je u okviru usluge Google Analytics, Google Adwords i Retargeting prosleđena sa vašeg pregledača nije moguće povezati sa drugim podacima koje Google ima.

Možete da onemogućite Google da prikazuje reklame i da prilagodite objave na Google mreži za prikazivanje tako što ćete otići na podešavanje objava pod sledećim linkom: https://adssettings.google.com/anonymous.

Preuzimanjem i instalacijom pomoćnog programa (Add-on), koji je dostupan pod sledećim linkom, možete da sprečite prikupljanje podataka (uključujući i vašu IP adresu) koje generiše kolačić a koji je povezan sa korišćenjem naše veb stranice od strane Google-a, kao i njegovu obradu tih podataka. Po želji možete kliktanjem na ovaj link da sprečite Google da unutar ove veb stranice prikuplja podatke o vama. Za ovo je potrebno da vaš pregledač u osnovi odobrava memorisanje kolačića. Ukoliko redovno brišete kolačiće, potrebno je da prilikom svake posete ovoj veb stranici ponovo kliknete na ovaj link. Dalje informacije o korišćenju podataka od strane Google-a možete pronaći ovde: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de i https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Napomene o primanju poruka i o saglasnostima

Ako ste dali saglasnost za dobijanje biltena, obaveštenja o blogovima, saopštenja za javnost, slanje korporativnih vesti, ad-hoc najava i poziva na događaje, obaveštavaćemo vas na razne načine, na primer putem e-pošte ili drugih sličnih sredstava elektronske komunikacije (npr. SMS i sl.) i putem push obaveštenja o našim proizvodima i uslugama, pod uslovom da ste ova obaveštenja aktivirali na svom mobilnom telefonu.

Prijava za bilten, blog, događaje 

Obaveštenja šaljemo samo ako je zakonski dozvoljeno ili uz vašu saglasnost. Prijavom za bilten, blog, pretplatu za blog, saopštenja za medije, korporativne vesti, ad-hoc najavu, događaj ili upit, navodite nam način oslovljavanja, ime i prezime, funkciju, adresu e-pošte i adresu stanovanja i time izražavate saglasnost da obrađujemo ove lične podatke i informacije koje ste nam dostavili kao i iznose prikupljene od vas, kako bismo vam pripremili i poslali odgovarajuće biltene, obaveštenja o novim blogovima o proizvodima i uslugama, izveštaje, video snimke, potvrde o prijavi i odgovore na vaša pitanja ili upite. 

Ako ste se kao novinar prijavili za naš bilten, izražavate saglasnost za obradom vaših ličnih podataka, odnosno imena i prezimena, adrese e-pošte, redakcije, adrese redakcije i broja službenog mobilnog telefona za slanje korporativnih vesti, ad-hoc najava i poziva na događaje.

Dvostruko uključivanje (Double-Opt-In) i vođenje evidencije

Prijavljivanje za naš bilten, obaveštenje o blogu, saopštenja za medije, za slanje korporativnih novosti, ad-hoc najava i pozivnica za događaje odvija se u režimu tzv. dvostrukog uključivanja. Nakon prijavljivanja dobićete poruku e-poštom u kojoj se od vas traži da potvrdite svoju prijavu. Ova potvrda je neophodna da bi se sprečila prijava pomoću tuđe adrese e-pošte.
Vodimo evidenciju prijavljivanja za naš bilten, obaveštenje o blogu, saopštenja za medije, za slanje korporativnih novosti, ad-hoc najava i pozivnica za događaje kako bismo mogli da dokažemo da je proces prijavljivanja u skladu sa zakonom. Ovo uključuje vreme potvrde registracije, kao i IP adresu.

Statističko prikupljanje i analize

Bilten ili naše obaveštenje sadrži datoteke u pikselima koje se prilikom otvaranja preuzimaju sa servera. U okviru ovog preuzimanja prvo se sakupljaju tehničke informacije, kao što su informacije o pregledaču i vašem sistemu, vaša IP adresa i vreme poziva. Ove informacije se koriste za tehničko poboljšanje usluga zasnovanih na tehničkim podacima ili ciljnim grupama i vašim čitalačkim navikama, na osnovu mesta pozivanja (koje može da se odredi na osnovu IP adrese) ili vremena pristupa.

U statistička prikupljanja takođe spada i određivanje, da li se bilteni ili obaveštenja otvaraju, kada se otvaraju i na koje linkove je kliknuto. Koristimo ove procene čitalačkih navika naših korisnika da bismo mogli da prepoznamo i dodatno unapredimo sadržaje naših biltena i obaveštenja. Ne posmatramo pojedinačne korisnike.

Odjava/opoziv

Možete u bilo kom trenutku da se odjavite sa naših biltena ili drugih obaveštenja. Link za odjavu primanja obaveštenja možete naći na kraju svakog obaveštenja. Takođe možete u svakom trenutku bez navođenja razloga da pošaljete formular koji možete da preuzmete na veb stranici pod https://www.immofinanz.com/dsgvo ili da nam pošaljete pismo poštom. Zatim ćemo izbrisati vaše podatke koje smo obradili u vezi sa slanjem obaveštenja.

Pravni osnov

Slanje biltena, obaveštenja o blogovima, izveštaja, video snimaka, potvrde o registraciji i odgovora na vaše upite ili komentara o vašim zahtevima vrši se na osnovu vaše saglasnosti u skladu sa članom 6 stav1 tač. a i stav 7 Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti. Ako je obrada vašeg upita ili popunjavanje prijave neophodan preduslov za zaključenje ugovora sa nama ili nekog drugog društva iz IMMOFINANZ grupacije, obrada vaših ličnih podataka obaviće se u skladu sa članom 6 stav 1 tač. b Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti. Sprovođenje statističkih istraživanja i analize, kao i evidentiranje postupka prijavljivanja vrši se na osnovu naših zakonskih interesa u skladu sa članom 6 stav 1 tač. f Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti.

Bezbednost podataka

Preduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere predostrožnosti da zaštitimo vaše podatke od neovlašćenog, nezakonitog ili čak slučajnog pristupa, obrade i korišćenja, manipulacije, gubitka ili brisanja.

Uprkos svim našim merama, ne možemo isključiti mogućnost da druge osobe pristupe i koriste informacije koje ste nam dostavili putem Interneta. Imajte na umu naročito da nešifrirane poruke e-pošte, koje se šalju putem Interneta, nisu adekvatno zaštićene od neovlašćenog pristupa od strane trećih lica. Za poverljive informacije stoga preporučujemo slanje poštanskim putem.

Spoljašnji linkovi

Naša veb stranica sadrži linkove ka drugim veb stranicama. Za spoljašnje linkove, uprkos pažljivoj kontroli spoljašnjeg sadržaja, ne preuzimamo nikakvu odgovornost, jer ne možemo uticati na sadržaj i rad veb stranica trećih lica.

Izmene Izjave o zaštiti podataka

U slučaju promene zakonske osnove, ili uslova korišćenja ili pružanja usluga, ažuriraćemo Izjavu o privatnosti u skladu sa tim. Ako ove promene zahtevaju saglasnost korisnika, izmene će biti važeće samo nakon dobijanja vaše saglasnosti.

Period skladištenja

Vaše podatke ćemo čuvati samo onoliko koliko je neophodno za svrhe za koje smo ih prikupili, ili dok ne opozovete svoju saglasnost. Za potrebe korisničke podrške i marketinga (informacije o našim uslugama, nagradnim igrama, anketama o zadovoljstvu, povraćaj kupcima itd.) u sklopu ispunjavanja odredbi ugovora koji smo zaključili sa vama, vaši podaci će biti zadržani tokom trajanja poslovnog odnosa i u principu, čuvaju se naredne tri godine nakon prestanka poslovnog odnosa. Međutim, u tom smislu treba uzeti u obzir da se, zbog poreskih propisa, ugovori i druga dokumenta iz našeg ugovornog odnosa u osnovi moraju čuvati i do sedam godina (član 132 austr. saveznog zakona o porezima). U pojedinačnim slučajevima, npr. u slučaju postojećih službenih ili pravnih postupaka, neophodno je da se podaci čuvaju i duže.

Skladištenje vašeg korisničkog sadržaja 

Nemamo obavezu da nadoknadimo bilo kakav gubitak ili štetu nastalu usled ovlašćenog brisanja ili nečuvanja informacija, korespondencije ili drugog korisničkog sadržaja.

Za štetu koju prouzrokuje kontrolor podataka ili treća strana usled davanja pogrešnih i netačnih ili nepotpunih podataka u obrascima isključivo je odgovoran korisnik.

Vaša prava kao korisnika i primaoca obaveštenja

Kao korisnik veb stranice i primalac željenih obaveštenja imate pravo na informacije o vašim ličnim podacima koje obrađujemo. Takođe imate pravo na ispravku, prenos podataka, prigovor, ograničenje obrade, kao i blokiranje ili brisanje netačnih odnosno protivzakonito obrađenih podataka.

U bilo kom trenutku imate pravo da opozovete svoju saglasnost za obradu vaših ličnih podataka. Kao posledica toga, u budućnosti nećemo smeti da nastavimo da obrađujemo tepodatke koji proizilaze iz te saglasnosti.

Ako se vaši lični podaci obrađuju u skladu sa zakonom prema članu 6 stav 1 S 1 tač. 1 Opšte odredbe o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo da shodno članu 21 Opšte odredbe o zaštiti podataka o ličnosti uložite prigovor protiv obrate vaših ličnih podataka, ukoliko za tako nešto postoji razlog koji proizilazi iz vaše lične situacije.

Prijavu za ostvarivanje svojih prava podnesite na https://www.immofinanz.com/dsgvo preuzimanjem veb formulara, ili slanjem dopisa na 

IMMOFINANZ AG 
n/r koordinatora za zaštitu podataka 
Wienerbergstraße 11
1100 Beč, Austrija.

Na vaše upite u vezi sa vašim pravima shodno Opštoj uredbi o zaštiti podataka o ličnosti odgovorićemo odmah, ali u svakom slučaju u roku od mesec dana od prijema prijave. Ovaj period se može po potrebi produžiti za dodatna dva meseca, uzimajući u obzir složenost i broj prijava.

Ukoliko smatrate da obrada vaših ličnih podataka krši važeći zakon o zaštiti podataka ili su vaši zahtevi o zaštiti privatnosti na bilo koji način povređeni, imate pravo da se žalite nadležnom organu. U Austriji je za to nadležna Služba za zaštitu podataka.

Objavljeno maja 2018.